Het PGB in de WMO

Vanaf 1 januari 2007 is de gemeente deels verantwoordelijk voor het Persoonsgebonden Budget. Deze organisatorische last kan problemen opleveren op het gebied van administratie en organisatie van informatie. Het WMO Platform neemt deze zorgen uit handen van de gemeente en zorgt dat het PGB probleemloos in de WMO kan worden geïntergreerd.

Lees meer >>

Nieuwsberichten

FNV: Bij aanbesteding verplicht personeel overnemen
Lees meer >>

Groningse WMO-verordening moet zorgvoorziening op peil houden
Lees meer >>

Alkmaar vult WMO ruim in
Lees meer >>

Eindhoven: boycot van WMO
Lees meer >>

Grote steden kunnen fluiten naar extra geld WMO
Lees meer >>

Het Persoonlijk ZorgNetwerk

Het Persoonlijk ZorgNetwerk (PZN) vormt een tool voor het PGB binnen de WMO. De gemeente biedt het PZN aan de PGB-houder aan en deze kan vervolgens zelfstandig het PGB online beheren. De eigen verantwoordelijkheid en partcipatie worden optimaal bevorderd. De filosofie van de WMO kan nu echt gerealiseerd worden.

Lees meer >>

Over ons

Het WMO platform bestaat uit een enthousiast team van professionals, dat oplossingen ziet waar anderen problemen zien. Door deze visie realiseren we producten die meer bieden dan alleen een eendimensionaal resultaat. We proberen samen met u een softwareoplossing te creeëren die aansluit op uw wensen.

Lees meer >>